TENAGA PENDIDIK (STAF)

Hayrol, S.Kom
201501198811161001
Non PNS
Laki-laki
Perpustakaan
Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
STRATA 1 - SARJANA
Hayrol Menyelesaikan Pendidikan Formal SD 081 Tahun 2002 SLTPN 09 Tahun 2005 SMAN 11 Tahun 2008>